Zespół

Iwona Mastalerz

adwokat Iwona Mastalerz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego i gospodarczego, w szczególności w zakresie zabezpieczenia i dochodzenia wierzytelności, prawa umów w obrocie gospodarczym i postępowaniach sądowych obejmujących powyższe dziedziny prawa.

Specjalizuje się również w prowadzeniu postępowań karnych.

Włada językiem angielskim.