Windykacja należności

Dbając o interesy Klientów w zakresie zarządzania ich wierzytelnościami, proponuję rozwiązania maksymalizujące ich bezpieczeństwo poprzez zastosowanie różnych form zabezpieczenia należności, jednocześnie uwzględniając konieczność utrzymania dalszych relacji handlowych z ich kontrahentami.

Wykorzystując dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, prowadzę postępowania polubowne skierowane na odzyskanie wierzytelności bez konieczności ponoszenia opłat sądowych. Specjalizuję się także w postępowaniach nakazowych i upominawczych oraz postępowaniach komorniczych, korzystając z wypracowanych procedur umożliwiających szybką reakcję wobec nierzetelnych kontrahentów.