Sprawy ze stosunku pracy

Swoim Klientom – pracownikom oferuję pomoc prawną na każdym etapie trwania stosunku pracy. Analiza i ocena umów z przyszłym pracodawcą umożliwi Klientom racjonalne podjęcie decyzji w przedmiocie zatrudnienia.

Reprezentuje swoich Klientów w sporach sądowych z pracodawcą min. w sporach o zapłatę zaległego wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych, o ustalenie istnienia stosunku pracy w sytuacji braku umowy na piśmie etc.