Sprawy rodzinne

W zakresie zainteresowań adwokat Iwony Mastalerz pozostają sprawy rodzinne. Rozumiejąc wyjątkowy charakter tych postępowań, adwokat proponuje prowadzenie ich w taki sposób, by jak najlepiej zabezpieczyć interesy majątkowe Klientów i jednocześnie w jak najmniejszym stopniu narazić Klienta i jego rodzinę na negatywne konsekwencje takiego procesu.

Reprezentuje swoich Klientów w następujących postępowaniach:

  • sprawach między małżonkami tj. o rozwód i separację, sprawy o podział majątku dorobkowego;
  • w sprawach między rodzicami a dziećmi tj. o alimenty i egzekucja roszczeń alimentacyjnych, o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i zarządu majątkiem nieletniego dziecka;
  • w innych sprawach rodzinnych tj. o ubezwłasnowolnienie, z zakresu kurateli.