Sprawy karne i wykroczenia

Na rzecz swoich Klientów podejmuję się obrony w sprawach karnych, karno-skarbowych oraz o wykroczenia, dbając by prowadzony proces był rzetelny, a uczestniczące w nim organy wymiaru sprawiedliwości nie naruszały gwarancji procesowych Klienta.

Reprezentuję również w procesie karnym interesy osób pokrzywdzonych przestępstwem. Aktywny udział adwokata w postępowaniu przed prokuraturą i Sądami umożliwia pokrzywdzonym sprawne dochodzenie swoich roszczeń cywilnych i odszkodowawczych bez konieczności późniejszego prowadzenia procesu cywilnego.