Sprawy dotyczące nieruchomości

Przed przystąpieniem do zawarcia jakichkolwiek umów dotyczących nieruchomości (min. umowy kupno-sprzedaży, najmu, dzierżawy, o roboty budowlane), swoim Klientom adwokat Iwona Mastalerz proponuje sporządzenie lub analizę ich treści oraz ustalenie aktualnego stanu prawnego nieruchomości. Czynności te umożliwią identyfikację potencjalnych zagrożeń dla Klienta i przedstawienie optymalnego sposobu ich eliminacji.

Reprezentuje Klientów we wszystkich postępowaniach sądowych dotyczących ochrony własności nieruchomości, wynikających z naruszenia prawa sąsiedzkiego min. spory o przebieg granicy, ustalenie służebności np. drogi koniecznej, jak również w postępowaniach przed sądem wieczysto-księgowym.