Szanowni Państwo,

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w trakcie ponad dziesięcioletniej współpracy z krakowskimi kancelariami prawa gospodarczego pozwoliło mi stworzyć w Nowym Sączu nowoczesną Kancelarię Adwokacką, która szanując tradycyjnie wysokie standardy wykonywania zawodu Adwokata, sprosta zróżnicowanym wymaganiom zarówno Klientów indywidualnych jaki i Przedsiębiorstw.

Dbam o to, aby świadczone przeze mnie usługi prawne, przede wszystkim były wykonywane rzetelne i rzeczowo, a proces współpracy z Klientami mojej Kancelarii przebiegał w sposób przyjazny i dostępny na każdym jego etapie. Poszukując skutecznych rozwiązań problemów moich Klientów współpracuję z licznymi specjalistami, w szczególności takimi jak radca prawny posiadający uprawnienia doradcy podatkowego oraz notariusz. Osoby te dają rękojmię profesjonalnego wykonania zleconych im czynności.

Prowadząc różnorodne sprawy stawiam na aktywną współpracę z Klientem. Moje wieloletnie doświadczenie zawodowe potwierdza, że taki model relacji Klient Adwokat przynosi najlepsze efekty merytoryczne. Bezwzględnie przestrzegana przeze mnie tajemnica adwokacka, która obejmuje ochroną wszelkie informacje pozyskane od Klienta, pozwala mi na zbudowanie relacji z Klientami w oparciu o konieczne wzajemne zaufanie.

Wzrost liczby Klientów z powiatu limanowskiego skłonił mnie do otwarcia Filii mojej Kancelarii Adwokackiej w Limanowej.

Zapraszam do współpracy.Iwona Mastalerz

Adwokat Iwona Mastalerz